Notaris Vriesinga aan het woord.
Notaris Vriesinga aan het woord. Foto: Eigen foto

“Levenstestament..?” Het Alzheimer Café gaf antwoord

· leestijd 1 minuut Zorg en Welzijn Instagram

ZEEWOLDE — De laatste tweemaandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Café Zeewolde stond in het teken van het levenstestament. De ruime opkomst gaf aan dat dit thema leeft onder de doelgroep en daarbuiten, maar ook dat voor velen niet duidelijk is wat het nu precies inhoudt. Alzheimer Café-vrijwilligers Caroline Erftemeijer en Marjan Kramer spraken na over nut en noodzaak van een notarieel kleinood dat veel rompslomp en leed kan voorkomen.

“Het woord zelf zegt het precies”, antwoordt Marjan op de vraag wat een levenstestament is. “In een levenstestament beschrijf je wat en hoe je je zaken geregeld wilt zien tijdens je leven, in een ‘gewoon’ testament ligt vast hoe dat moet ná je leven, je erfenis, kort gezegd.” Huh? Tijdens je leven? Dan regel je dat toch gewoon zelf? “Dat wordt vaak gedacht, en dáár zit ‘m nu net de kneep”, gaat Caroline verder. “Want velen komen ongewild en onverwacht in een situatie terecht waarin ze dat niet meer kunnen. Ze worden zoals dat heet wilsonbekwaam. Dat brengt de omgeving, familie en/of mantelzorgers, vaak in een lastig parket, want wie mag of kan dan belangrijke handelingen verrichten of besluiten nemen namens de wilsonbekwame?”

Marjan spreekt uit eigen ervaring. Voor een belangrijke handeling met betrekking tot een bankrekening was een handtekening van haar dementerende moeder nodig. “De rekening stond op haar naam, dus eiste de bank dat van de persoon zelf. Begrijpelijk, want je wilt natuurlijk ook dat bankverkeer veilig kan plaatsvinden, maar in dit geval moesten we haar die handtekening als het ware ontfutselen, want ze kon het zelf allemaal niet meer bedenken. Dat voelde zó verkeerd, en riep meteen de vraag op of we dat hadden kunnen voorkomen. Ja dus, want zou in een levenstestament een gemachtigde zijn aangewezen in het geval van wilsonbekwaamheid, dan was het in no time geregeld geweest.”

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp, donderdag 19 januari in De Meermin, kwamen notaris Klaske Vriesinga uit Zeewolde en vertegenwoordigers van de stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland aan het woord. Voor de pauze belichtte de notaris de meer technische kant van het levenstestament, na de pauze zette de NBZF uiteen hoe de stichting hulp kan bieden bij het voorbereiden en regelen van testamenten. “We waren blij met de flinke opkomst”, besluit Caroline. “Natuurlijk is het belangrijke materie voor wie in de directe omgeving te maken krijgt met dementie, maar er was ook belangstelling van buiten die categorie, en terecht. Want hoe je het wendt of keert, zolang je (nog) wilsbekwaam bent is het opstellen van een levenstestament gewoon een goed idee.”

Voor wie de bijeenkomst gemist heeft: donderdag 9 februari organiseert het Alzheimer Café Almere een soortgelijke voorlichtingsavond. Zie https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/flevoland/levenstestament. De Stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland is te bereiken via www.nbzf.nl.