Afbeelding
Foto: Zeewolde Actueel

Hulp van ‘heel Zeewolde’ gevraagd bij kerstpakkettenactie IDPZ

Zorg en Welzijn

ZEEWOLDE – De kerstpakkettenactie van het IDPZ wordt dit jaar voor de 27e keer gehouden. De grote inzameldag is vrijdag 22 december.

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ) wil in de aanstaande donkere (december)tijd extra omzien naar mensen die dat zo hard nodig hebben, want ook in Zeewolde leven veel mensen rond of zelfs onder het sociaal minimum. Vorig jaar werd er bij ruim 300 adressen in Zeewolde een kerstpakket bezorgd. De verwachting is dat dat er dit jaar niet minder zullen zijn. De zorgvuldig gescreende adressen zijn veelal eveneens bekend bij de gemeente Zeewolde, Stichting Arme Kant van Zeewolde (AKZ) en/of Voedselbank De Kostmand. Leeftijd, religie en verdere achtergrond spelen hierbij geen rol. Vrijwel alle basisscholen in Zeewolde en ook RSG Levant hebben reeds aangegeven aan de inzameling van producten mee te zullen doen.

Om de pakketten te vullen is de hulp van ‘heel Zeewolde’ nodig. Op vrijdag 22 december tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen boodschappen, bij voorkeur wat luxere en houdbare producten, naar kerkcentrum Open Haven worden gebracht. Te denken valt hierbij aan thee, (feestelijke) pasta, wereldgerechten, blikken soep, vruchten op sap, spuitbussen slagroom, bonbons, chocola enz.

Vrijwilligers van het IDPZ verdelen de ingebrachte producten vervolgens over de pakketten en zorgen vrijdagavond 22 december voor de verspreiding ervan.

Financiële ondersteuning

Uiteraard is het mogelijk de jaarlijkse actie financieel te ondersteunen. Dit kan door een geldbedrag over te maken op rekening NL 93 RABO 0110 5671 29 ten name van IDPZ te Zeewolde. Hiervan worden dan ook weer producten gekocht voor in de kerstpakketten!

Afbeelding
Flevolandse boerenmentaliteit voert boventoon tijdens Kennisdag Bodem en Water Ingezonden 1 mrt, 10:36
Afbeelding
'De Dinsdagavondsalon' zoekt Zeewolder dichters Ingezonden 1 mrt, 10:32
Afbeelding
4,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het platteland: LEADER Flevoland 2023-2027 geopend Provincie 1 mrt, 10:05