Afbeelding
eigen foto

Waterinitiatieven gaan zorgen voor meer waterbeleving en betere waterkwaliteit

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – Meer lage instap- en aanlegmogelijkheden voor sloepen en kano’s en roeiboten, handvatten aan steigers, meer verbindingen tussen watergangen zodat er een rondje geroeid kan worden, verbeteren van de waterkwantiteit- en kwaliteit, mogelijkheid voor een plezierrondvaart, kunnen vissen in de Waterlinie; dit zijn slechts een paar voorbeelden van de achttien initiatieven die zijn aangedragen door diverse verenigingen en inwoners voor een betere waterbeleving op sloten, vijvers en vaarten in Zeewolde.

De initiatieven maken deel uit van het nieuwe Waterplan Zeewolde. Gemeente Zeewolde werkt hierin samen met de provincie en het waterschap. “Met de initiatieven kun je een prachtige waarde aan de waterbeleving toevoegen waar je inwoners, maar ook toeristen, van kunt laten genieten”, geeft wethouder Ewout Suithoff aan.
De initiatieven zijn ingedeeld in de categorieën A, B en C. Onder categorie A vallen de relatief eenvoudig realiseerbare initiatieven (realiseerbaar tussen 1 en 5 jaar), zoals een surfstrand naast het Tulpeneiland, ‘aanlandstrandje’ bij de Kwetterwei als makkelijke in-/uitstap voor kanoërs en roeiers, en toegankelijke aanmeerpunten langs de Hoge Vaart. Categorie B (realiseerbaar tussen 3 en 10 jaar) omvat complexere initiatieven, zoals een robuust rondje Zeewolde kunnen varen en een sloepenroute. Categorie C (realiseerbaar na 10 jaar) zijn zeer complexe initiatieven, zoals rondje kunnen roeien in de Stille Kern.

Het college van B en W wil de categorie A-initiatieven versneld belonen en legt deze 10 februari a.s. voor aan de gemeenteraad. Bij een positief besluit door de raad wordt geprobeerd de ‘eenvoudige’ initiatieven op korte termijn te realiseren.

Het college stelt wel een voorwaarde dat de initiatiefnemers, zoals Roeivereniging Amenophis, de WSV Blauwe Diamant, Kanovereniging Dolfijnen en Visvereniging Ons Stekkie, een actieve bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door financieel bij te dragen of, als dat niet mogelijk is, de verantwoordelijk te nemen door samen in te zetten op onderhoud.

Naast de inwonersinitiatieven die in het op te stellen Waterplan worden meegenomen zullen tevens ontwikkelingen zoals Klimaat en Klimaatadaptie en de implementatie van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie een plek krijgen.
Het is de bedoeling dat eind 2022 het bestuur van de provincie, het waterschap en de gemeente het Waterplan vaststellen.