Afbeelding
MDF Flevoland

Buurtbemiddeling nodig?

Zorg en Welzijn

ZEEWOLDE - Problemen met de buren of zijn er problemen tussen verschillende buren in je woonomgeving? Als het niet lukt om het samen uit te praten, kan MDF Buurtbemiddeling misschien helpen.

Buurtbemiddelaars helpen je om met de buren aan tafel te komen en ze helpen ook bij het gesprek. De bemiddelaar zorgt dat het gesprek op gang komt en dat je samen goede afspraken maakt. “Buurtbemiddelaars kiezen geen partij, maar helpen om het gesprek goed te laten verlopen. Ze geven geen oordeel, maar helpen u en de buren om zelf samen een goede oplossing te vinden voor uw probleem”, aldus Maryam Satari, coördinator van MDF Buurtbemiddeling. 

“De ervaring leert dat de buren negen van de tien keer mee willen werken. Overlast wordt zeker niet altijd veroorzaakt door onwil, soms hebben mensen niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken, of dat het zo ‘groot’ is. In een gesprek ontstaat inzicht in elkaars situatie en wordt gezamenlijk aan een oplossing gewerkt.”

Een buurtbemiddelaar inschakelen? Een goede bemiddelaar is te vinden bij MDF Buurtbemiddeling. MDF Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen Gemeente, MDF, Alliantie en Woonpalet. Het team buurtbemiddelaars bestaat nu uit negen vrijwilligers die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond. Zij kregen hun certificaat uitgereikt door de burgemeester van Zeewolde.

Behoefte aan een bemiddelaar of meer informatie? Neem dan contact op via buurtbemiddelingzeewolde@mdflevoland.nl of loop op dinsdag tussen 09.00-12.00 uur binnen bij het Vraaghuis voor het spreekuur Buurtbemiddeling. De hulp van MDF-Buurtbemiddeling is gratis.