Afbeelding
Foto: Lelystad Airport

Gemeenteraad wil helder laten weten tegen komst Lelystad Airport te zijn

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZEEWOLDE – De overige gemeenteraden van Flevoland, de naastliggende gemeenten op de Veluwe, de provincie Flevoland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dienen te weten dat de gemeenteraad van Zeewolde tegenstander is van de opening van Lelystad Airport voor groot commercieel luchtvaartverkeer. De motie vreemd aan de orde van de dag met dit als onderwerp werd donderdagavond 29 september aangenomen met veertien stemmen voor en vijf tegen. De beide coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie, die de motie ook hadden ingediend, waren voor, de overige partijen tegen. Wel zou ‘Zeewolde’ bereid moeten zijn mee te denken over economische alternatieven op het moment dat duidelijk wordt dat de opening definitief niet doorgaat.

“Groeiende werkgelegenheid en een economische spin-off bij het doorgaan van Lelystad Airport zijn achterhaald”, zo meende Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde). “Daarnaast hebben omliggende provincies bezwaren vanwege de laagvliegroutes.” Volgens Ekker zou Lelystad Airport voor de gemeente Zeewolde alleen maar nadelen hebben. “Stikstofuitstoot, fijnstof, geluidsoverlast en routes die vlak langs ons dorp gaan, daar zitten we niet op te wachten.” “Wij zijn er al sinds 2008 duidelijk over geweest hoe wij denken over deze ontwikkeling”, viel Tamara Baas (ChristenUnie) Ekker bij. “Ons standpunt is niet veranderd. De huidige omstandigheden en ook kijkend naar wat er in de wereld gebeurt, versterken dit zelfs. Dit moeten we gewoon niet willen.” Voor Angela Huckriede (VVD) was de motie overbodig. “Dit onderwerp wordt besproken in de Strategische Agenda van Flevoland. Daar zijn onze standpunten bekend. Daarnaast gaan wij er helemaal niet over, maar Den Haag.” Woorden van gelijke strekking waren er van Bouwe van der Weide (CDA) en Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde). Samee Sabur (D66) zei de motie niet overbodig te vinden, maar was het er ook niet mee eens. “Ik ben niet tegen Lelystad Airport. Aan de opening kun je allerlei voorwaarden verbinden.” Ekker (LZ) gaf de moed niet op. “We kunnen wel zeggen dat we er niet over gaan, maar moeten we het dan maar over ons heen laten komen? We kunnen onze stem toch laten horen, het gaat toch om ons?” Huckriede (VVD) had haar knopen allang geteld. “De motie wordt toch aangenomen”, begreep zij ook wel. En dat gebeurde ook. De veertien stemmen van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie waren daarvoor ruimschoots voldoende.

!