Afbeelding
Foto: Stockfotografie /SBB Zeewolde

Bijzondere waarnemingen

Bosgeluiden

Vorige week tijdens een bezoekje aan de Stille Kern ben ik toch weer verrast door een aantal waarnemingen die je, als je niet op let, al snel weer voorbijgaan. Zo was er tijdens het wandelingetje dat ik maakte, in gezelschap van enkele influencers, de bunzing die in een seconde het pad overstak. Hij keek nog even snel onze kant op, en daardoor was zijn mooie masker goed te zien.
Of de twee wespendieven die veel lijken op buizerds, maar pas later in het jaar gaan broeden en heel vaak voor een buizerd worden versleten. In het Horsterwold zijn ze.
Maar de meest bijzondere was toch wel die van de zwarte ooievaar. Een zwarte ooievaar hoor ik mensen denken? Ja zeker, langs rivieren en open water en in de ooibossen die we daar vinden hoort hij thuis. Helaas is dat soort biotoop zeldzaam geworden in Nederland, maar naar het oosten, tot in Rusland aan toe komt hij nog voor. Hier alleen als doortrekker en dan eigenlijk alleen nog in juli tot september. Ooit zal hij hier in Nederland in onze rivier delta vast wel gebroed hebben, maar die tijd lijkt voorbij. Alhoewel ook de grote zilverreiger werd gezien als een vogel die hier niet meer voor kwam en nu toch weer volop aanwezig is.

Boswachter Hans Breeveld