Afbeelding
Foto: impressie datacenter Zeewolde

Verkennend onderzoek warmtenet datacenter; nog veel onbekend

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – De mogelijke komst van een hyperscale datacenter van Meta biedt kansen om een regionaal warmtenet aan te leggen om restwarmte te onttrekken, waarmee woningen en andere gebouwen in heel Zeewolde en een groot deel van Harderwijk verwarmd kunnen worden. Dat blijkt uit het Ontwikkelplan regionaal warmtenet dat in opdracht van de gemeenten Zeewolde en Harderwijk en provincies Flevoland en Gelderland is opgesteld. Het ontwikkelplan geeft ook aan dat er nog veel onbekend is en dat er verder onderzoek nodig is. 

De colleges van B&W van Zeewolde en Harderwijk hebben respectievelijk, in december 2020 en in januari 2021, ingestemd met de bestuursopdracht om een ontwikkelplan op te stellen. In dit plan wordt de haalbaarheid van het gebruik van restwarmte van het datacenter in een regionaal warmtenet onderzocht.
Het ontwikkelplan is deze week aan de colleges aangeboden maar wordt nog niet vastgesteld. De huidige colleges geven aan dat zij ‘als gevolg van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en de recente ontwikkelingen voor de komst van het datacenter enkel kennis nemen van het ontwikkelplan’. “Besluiten over een eventueel vervolg van het onderzoek laten wij over aan de nieuwe colleges.”

Nog veel onbekend
Het opgaveteam stelt dat het technisch mogelijk is om een regionaal warmtenet aan te leggen. “Maar in dit stadium van de ontwikkeling van zo’n complex traject is ook nog veel onbekend en dit brengt risico’s met zich mee.” De doorlooptijd van het ontwikkelen van een gemiddeld warmtenet is 5-7 jaar van start tot realisatie. In deze periode zitten verschillende bestuurlijke beslismomenten. Ook is het de vraag of het financieel haalbaar is. Voor de haalbaarheid van een warmtenet is het tevens belangrijk om de wensen van de inwoners te kennen, geeft het opgaveteam aan.

Met het ontwikkelen van een regionaal warmtenet zouden woningen en andere gebouwen in Zeewolde en een groot deel van Harderwijk vanaf de oplevering van de eerste datahal in de loop der jaren aangesloten kunnen worden. “Daarmee kan heel Zeewolde en een groot deel van Harderwijk van het aardgas af, passend bij de doelstelling Nederland als aardgasvrije samenleving in 2050”, meldt gemeente Zeewolde. “Belangrijk is wel om te beseffen dat het ontwikkelplan is geschreven in het afgelopen jaar, waarin het aannemelijk was dat een datacenter gerealiseerd kon worden. Het vervolg van dit onderzoek is sterk afhankelijk van de komst van het datacenter.”

Ontwikkelplan inzien
Van het ontwikkelplan is een publieksversie opgesteld, die vrijwel gelijk is aan het ontwikkelplan. Een aantal financiële gegevens, die in het kader van inkoop en aanbesteding niet openbaar gemaakt kunnen worden, staan niet in deze versie. Daarnaast zijn enkele technisch/financiële begrippen iets uitgebreider toegelicht. De publieksversie van het ontwikkelplan is in te zien via www.zeewolde.nl/datapark.