Afbeelding
Foto: Gemeente Zeewolde

Wethouders Hermans en Bron bestuurlijk verantwoordelijk voor dossier Centrale Kazerne Defensie

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE - Het college van B en W heeft besloten om het dossier van de Centrale Kazerne Defensie op een nieuwe bestuurlijke wijze te behandelen. Met het oog op de politieke aard van dit dossier, zijn de wethouders H. Hermans en E. Bron aangewezen als bestuurlijk verantwoordelijken.

Het afgelopen jaar heeft burgemeester G.J. Gorter in zijn hoedanigheid als onafhankelijk voorzitter van het college en de gemeenteraad de verantwoordelijkheid gedragen voor het dossier Centrale Kazerne Defensie. Hij onderhield nauwe contacten met het ministerie van Defensie en de betrokken agrarische families.

De burgemeester heeft gedurende deze periode duidelijk gemaakt dat zodra het project formeel op de politieke agenda zou komen, hij de politieke rol in het proces zou overdragen aan een politiek bestuurder(s) binnen het college.

Met ingang van 11 mei 2023 is het dossier Centrale Kazerne een politiek dossier geworden. Daarom is het logisch dat de behandeling van het dossier onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van de wethouders H. Hermans, verantwoordelijk voor ruimtelijk en economisch beleid, en E. Bron, verantwoordelijk voor agrarische zaken. Dit besluit is genomen omdat het dossier een aanzienlijk deel van hun portefeuille raakt.

Wethouder Hermans zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor dit dossier. Tijdens toekomstige bezoeken en bijeenkomsten zal de burgemeester regelmatig aanwezig zijn in zijn rol als “gastheer” of als voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeente heeft geen beslisbevoegdheden in dit dossier. De beslissing over waar een eventuele nieuwe kazerne komt ligt bij de Tweede Kamer.

Dossier Voorkeurslocatie kazerne Defensie

In december 2022 maakte Defensie bekend dat de voorlopige voorkeurslocatie voor een centrale kazerne binnen de gemeente Zeewolde valt, bij de Nijkerkerburg. In dit gebied zitten acht agrarische ondernemers. De gevolgen voor de toekomst van deze ondernemers zijn groot als echt voor deze locatie gekozen wordt. Op dit moment loopt het onderzoek om tot een definitieve voorkeurslocatie te komen. Defensie kijkt hierbij naar verschillende locaties verspreid over het land. De Tweede Kamer zou medio 2023 besluiten over welke locatie de definitieve voorkeur heeft.

Uitstel

De staatsecretaris van Defensie kondigde 11 mei jl. in een kamerbrief aan dat dat besluit dit jaar niet meer genomen wordt. Defensie wil meer tijd nemen voor het onderzoek, een breed ruimtelijk proces en een participatietraject. Dit doen ze in overleg met gemeenten, provincies en waterschappen. Pas daarna kan de Tweede kamer beslissen over de voorkeurslocatie. Defensie komt nog voor het zomerreces met de planning voor het ruimtelijke proces en de daarbij horende participatie.